OPBRENGST MEIJT.-ACTIE VOOR INLOOPPLEK DAKLOZE REGENBOOGJONGEREN

De MEIJT. – t-shirt actie ten bate van dakloze regenboogjongeren heeft 1266,84 euro opgebracht. Initiatiefnemer van de t-shirt actie, Kadeem van de Pol, overhandigde afgelopen maandag de opbrengst aan de werkgroep dakloze regenboogjongeren, het COC en het Leger des Heils.

Tijdens de Pride-maand verkocht MEIJT. onder de slogan #uitdekastenvandestraat t-shirts om met de netto-opbrengst dakloze regenboog jongeren te helpen. Het geld wordt, zo is gezamenlijk besloten,  ingezet voor een laagdrempelige inloopplek voor deze jongeren die begin volgend jaar open moet gaan. Het zal een plek zijn waar dakloze regenboogjongeren aandacht en een luisterend oor vinden, directe kleinschalige zorg wordt geboden en kan worden doorverwezen naar de juiste hulpverlenende instanties. Het project wordt uitgevoerd door de werkgroep dakloze regenboogjongeren, ondersteund en geadviseerd door COC Nederland en het Leger des Heils Amsterdam.

 Jaarlijks raken enkele honderden jongeren dakloos omdat zij bij hun coming out door hun ouders op straat worden gezet. In de reguliere hulpverlening is nog onvoldoende aandacht voor de specifieke noden van deze groep. In 2019 nam Hans Verhoeven het initiatief tot het Regenboog Kerstconcert in de Westerkerk om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Het concert, georganiseerd in samenwerking met COC Nederland en het Leger des Heils Amsterdam, was het startpunt van verschillende initiatieven om de dakloze regenboogjongeren beter op te vangen.

Meijt.nl is een online jongeren platform dat naast humor en verstrooing ook aandacht vraagt voor specifieke problematiek binnen de regenboog community.

De werkgroep dakloze regenboogjongeren krijgt advies van het Leger des Heils Amsterdam en COC Nederland. Omdat de werkgroep (nog) geen formele organisatie is beheerd COC Nederland de financien van de werkgoep.

Op de foto zien we Kadeem van de Pol die de cheque overhandigd aan Jouke van Buuren (nationaal programma manager COC Nederland) en Harry Doef (directeur Welzijn Leger des Heils Amsterdam) onder toeziend oog van Camiel Welling en Hans Verhoeven (werkgroep dakloze regenboogjongeren)

Meer informatie over de Campagne #uitdekastenvandestraat vind je hier.
Meer informatie over de werkgroep dakloze regenboogjongeren: Hans Verhoeven – 06-54617854

Leave a comment