πŸ’– THERE WILL BE A NEW PARTY! πŸ’–

Begin 2020 hadden wij alle plannen, events, logo’s, de eerste boekingen in Nederland en het hele concept β€˜GÁYJΓ€VU’ klaarstaan. Helaas kon niets van dit alles doorgaan wegens Covid…

MAAR van uitstel komt zeker GEEN afstel! Met trots kunnen we bevestigen dat we groen licht hebben voor meerdere events voor GÁYJΓ€VU! πŸŽ‰

GÁYJΓ€VU is het NIEUWE Pop House Feest! Niet alleen zullen we een residentie gaan houden in Amsterdam, we gaan ook on tour door het land! πŸ’–

Voor nu is dit alle informatie die we kunnen melden, maar houd MEIJT. in de gaten, want: MORE INFO SOON! πŸ’–

Leave a comment